DOTACJE

WGS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

1) Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/ świadczenia usług dla przedsiębiorstwa dotkniętych skutkami COVID-19

2) Wsparcie mikro przedsiębiorców związane z wyposażeniem handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 30 400,00 zł